Menneskerettighedernes historie

 

 

Forside Hvem er vi?

Om siden

Kontakt os
 

Introduktion

Denne side er lavet til de almene gymnasiale uddannelser. Siden tilbyder menneskerettigheder set i et historisk perspektiv og er beregnet til historieundervisningen. Her finder man blandt andet menneskeretlige tematikker, et rids af menneskerettighedernes historie, en kommenteret litteraturliste og arbejdsopgaver. 

Hjemmesiden kan indgå i undervisningen eller bruges af eleverne i arbejdet med større opgaver. De forskellige emner kan læses selvstændigt eller sammenhængende afhængigt af, hvilken information man søger. Arbejdsopgaverne kan både danne grundlag for gruppearbejde og individuelt hjemmearbejde. 

Valget af hjemmesidens opbygning giver umiddelbart udtryk for et progressivt og fremadrettet historiesyn, selvom det ikke er det, der er formålet. Ikke desto mindre må man vedkende sig at menneskerettighederne set over en periode på 400 år har udviklet sig i positiv retning.

Billedet som danner logo for hjemmesiden er malet af den mexicanske kunster Rufino Tamayo og hedder ”The Human Rights Trilogy”.  

Hjemmesiden er lavet af Rikke Smedegaard og Sigrid Bang-Nielsen, som læser historie på kandidatuddannelsen ved Københavns Universitet. 

God fornøjelse!